Helleńska poradnia Dimkoa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Helleńska poradnia Dimkoa

Piotr Gackowski
Hej

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=13259

Otóż to NIE jest kalka językowa z angielskiego, a prosto z greckiego. W nowożytnym języku greckim z całą pewnością w nazwach ministerstw i rodzajów sił zbrojnych zachodzi świadoma stylizacja. Toteż wycinanie (cenzurowanie) słowa helleński, podobnie jak odmawianie współczesnej Grecji jej głównej nazwy Hellada, to zubożanie języka. W szczególności – przykład polskiej Wikipedii, gdzie, powołując się na KSNG, wręcz kosi się są wszelkie tłumaczenia helleński.
Serdecznie pozdrawiam z Grecji.
- Dimitris Koasidis

A skoro już wrzucam linki to może wrzucę jeszcze jeden:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Rejestr&page=Wikipedysta%3ADimkoa&type=block

PMG
--
          PMG
      BORN TO READ
    www.actionmag.pl
      wikipedia.pl_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l