Hemliga rum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hemliga rum

Jan Ainali
Hej,Den 26 maj öppnar Statens fastighetsverk upp en del intressanta
byggnader som skulle kunna fotograferas av och skrivas om. Byggnader
finns i: Stockholm, Linköping, Kungälv, Karlskrona, Landskrona,
Göteborg, Landsort, Boden, Rindö, Uppsala, Härnösand och på Gotland.
Läs mer om det här: <http://hemligarum.se/sv/hemligarum/hemligarum/#9>
Om du tänker ge dig av, tänk på att det finns utrustning i Teknikpoolen
att använda:
<http://se.wikimedia.org/wiki/Teknikpool>

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>