Histmag na wolnych licencjach

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Histmag na wolnych licencjach

Robert Drózd-2
Witam,

Jeden z najlepszych polskich portali o historii, czyli Histmag.org
zdecydował się na przejście na wolne licencje, a konkretnie CC BY-SA.
http://histmag.org/?id=7122 - oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Od dawna portal był świetnym źródłem dla artykułów na Wikipedii, a
teraz można będzie także z niego kopiować treści, oczywiście pod
warunkiem zachowania licencji.

Warto dodać, że jednym z założycieli Histmaga i jego redaktorem
naczelnym przez kilka lat był znany wikipedysta Gardomir.

Pozdrawiam,
Robert

--
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Rdrozd * http://swiatczytnikow.pl :)


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l