Hjälp till att svara på betänkandet "Kollektiv rättighetsförvaltningpå upphovsrättsområdet"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hjälp till att svara på betänkandet "Kollektiv rättighetsförvaltningpå upphovsrättsområdet"

Jan Ainali
Hej! 

Vi har blivit utsedda till remissinstans av Justitiedepartementet vilket i sig är mycket glädjande. Ämnet är "Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet" och hela betänkandet är på över 600 sidor, så om någon vill hjälpa till att läsa och komma med synpunkter vore det riktigt uppskattat! Länk till betänkande och plats för diskussion finns på: https://se.wikimedia.org/wiki/Remisser/SOU_2015:47

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l