Hur utses riktlinjer?

classic Classic list List threaded Threaded
31 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur hantera DavidK?

Fredrik Josefsson-2

--- Anders Engström <ae-u/[hidden email]> skrev:
> Ergo:
> Wikipedia behövs inte, men om ni nu ändå vill ha det
> kvar - låt det bli
> vad det blir!

Wikipedia blir det vi gör det till. Vill du ha anarki,
gå till susning. Men det finns ju vissa problem med
det...

Angående ArbCom så är det främst viktigt när det är
flera kombatanter i små grupper, och desto mer när
kombatanterna är administratörer. Hela diskussionen om
en svensk ArbCom utgick ju från processen med Den
Fjättrade Ankan.

När däremot "alla" är överens om att en person beter
sig olämplig, ligger det väl inget hinder i att
blockera vederbörande. Vilket habj också skrev i ett
tidigare inlägg.

/ Fred-Chess


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

Joakim Larsson-2
In reply to this post by Andreas Vilén-2
2006/9/12, Andreas Vilén <[hidden email]>:
>
> Jag vet, jag tycker fortfarande det är lika oklokt. Varför länka till den
> plats där diskussionen förs, istället för att diskutera det hela direkt på
> wikin?
> /Grillo


Därför att det är teoretisk mycket enklare att följa alla viktiga
diskussioner på ett sammlat ställe (mejllistan) än utsprida på ett par
hundra sidor i Wikipedia-namnrymden och på flera hundra tusen
diskussionsidor.

/Grön


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

David Öhlin
Grön skrev:
> Därför att det är teoretisk mycket enklare att följa alla viktiga
> diskussioner på ett sammlat ställe (mejllistan) än utsprida på ett par
> hundra sidor i Wikipedia-namnrymden och på flera hundra tusen
> diskussionsidor.

Teoretiskt var ordet. Om riktlinjerelaterade diskussioner hålls på ett
fåtal ställen på Wikipedia, där ALLA deltagare har möjlighet att hitta
det och bidra med egna kommentarer, då ser jag det som ett bättre
ställe att diskutera riktlinjer på än i sändlistan.

Caesar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

Ulf Schyldt
Det finns argument för en sändlista. Det främsta är att det når ut, påkallar
uppmärksamhet, mer än en diskussion som kräver att användaren aktivt söker upp
den för att ta reda på om där förs någon diskussion. Mejl är ett så kallat
"push"-medium.

Därför når den här mejldiskussione t.ex. mig som inte har bidragit till
wikipedia på ett ganska långt tag, men som kvarstår på mejllistan därför att
jag fortfarande vill ha kontakt med wikipedia-communitit. Jag hade inte haft en
chans att se en diskussion på bybrunnen förrän den var över, eftersom jag just
nu inte har tid att ägna mig åt wikipedia bl.a. på grund av arbetsbelastning.

I jämförelser mellan push och pull-medier så har pullmedier större teoretisk
räckvidd, men pushmedier har större genomslagskraft.

Det är det främsta skälet till att diskussioner som är av sådan vikt att alla
bör vara medvetna om att de förs, ska föras genom ett pushmedia.


/Ulf SchyldtReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

Habj-2
In reply to this post by Andreas Vilén-2
2006/9/12, Andreas Vilén <[hidden email]>:
>
> Jag tycker det är mindre klokt att diskutera sådant som rör wikin,
> speciellt
> viktiga saker som riktlinjer, via ett forum som inte alla har tillgång
> till.Alla _har_ faktiskt tillgång till listan. Arkivet på gmane
http://news.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.swedish
är öppet även för dem som inte prenumererar på listan, det är bara att kolla
där för att se vad som händer. Vill man delta i diskussionen, är det bara
att prenumerera. Den som inte vill visa sin vanliga mailadress för övriga
deltagare kan exempelvis regga ett konto på spray.

Som jag förstår det var listorna - okej engelska wikipedias maillista, men
enwiki är ju den modell som de flesta wikipedior imiterar mer eller mindre -
från början menad just för diskussioner om själva Wikipedia. Se Jimmy Wales'
"statement of principles"
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Jimbo_Wales/Statement_of_principles
Se dem inte som en konkurrent till diskussionerna på wikin, utan som ett
komplement, ett för alla lättillgängligt och smidigt sådant.

Jag är alltså mycket starkt för diskussioner om riktlinjer, policy etc. på
listan. Frågan hur det beslutas huruvida en sida ska vara riktlinje är dock
ändå inte besvarad. En diskussion på bybrunnen med åtta eller tio deltagare,
eller en diskussion på listan där lika många yttrar sig - sak samma.
Ingendera är IMHO en bra grund för att märka en sida som riktlinje.

En sida som har tillräckligt mycket trafik, borde kunna märkas som riktlinje
efter en mindre diskussion på dess diskussionssida - om någon inte håller
med, bör denna avlägsna riktlinje-skylten. Svårare än så bör det IMHO inte
vara. Problemet är dock att detta kräver att tillräckligt många tittar på
sidan.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur hantera DavidK?

Habj-2
In reply to this post by Lars Aronsson-2
2006/9/12, Lars Aronsson <[hidden email]>:
>
> Om inte, så föreslår jag lite tålamod.  Han kanske tröttnar snart.
>
> Det elände han ställer till med verkar vara begränsat i kvantitet.
> Rätta mig om jag har fel.Låt oss dock, för diskussionens skull, föreställa oss att DavidK inte alls
tröttnar alternativt att det dräller in andra liknande användare.

Det seriösa sätt som DavidK skriver sina artiklar med, med referenser i
texten till vetenskapliga arbeten, gör dem svåra för andra att redigera utan
att sätta sig in i ämnet ordentligt. Många gånger är vi glada för detta;
exempelvis har det ständiga kladdet i artikeln "Feminism" av diverse små
pojkar i olika åldrar som försökte göra om den till en debattartilen så gott
som upphört, sedan Grön skrev om den på ett ordentligt refererat sätt med
fotnoter igenom hela texten. DavidK:s alster, jag tänker nu främst på den
som hette "Sexuella kontakter", bytte namn till "Sexuella kontakter mellan
barn och vuxna" och numera är omdirigerad till "Pedofili"
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexuella_kontakter_mellan_barn_och_vuxna&oldid=2734913
är på samma sätt svåra att ändra i utan att kolla källorna. Jag började lite
lite grann, men fann - hu vilket hästjobb! Den första referens jag kollade
förefall mig övertolkad och utnyttjad på ett lite tveksamt sätt, men jag
känner det svårt att yttra mig tvärsäkert om vetenskaplig litteratur i
sådana fält, så långt bort ifrån sånt jag behärskar på ett mera fackmässigt
sätt.

Personligen tycker jag att exemplet DavidK är ett exempel på en så uppenbar
POV-pushare att man gott kan blockera honom utan mera argument än så. Det
gjordes också, Boivie blockerade honom på fyra timmar och den blockeringen
blev inte lyft av någon annan administratör. DavidK har (förstås) skrikit om
hur regelvidrig denna blockering var. Jag måste säga att vi inte brukar
blocka POV-pushare förrän efter mycket mycket längre tid och mycket mycket
värre beteende - jag tänker exempelvis på Rapvatten. Om man vill kunna
blockera DavidK för att han är POV-pushare, bör man IMHO även kunna blockera
andra POV-pushare på lika starka eller svaga grunder. I det här fallet
reagerar folk för att visst POV:at innehåll känns mer obehagligt än annat
att ha på wikin. I grunden bör dock principerna vara de samma.

Måste man bemöta pedofiliförespråkare "seriöst" i betydelsen krossa deras
(pseudo)vetenskapliga argument på logisk/vetenskaplig grund, eller kan man
göra sig av med dem på andra grunder? Om DavidK fortsätter/återkommer eller
om vi får tio nya förespråkare för pedofilins oskadlighet vad gäller barnen,
vore det då fel att blockera dem på ungefär samma sätt som Boivie blockerade
DavidK - eller har vi varit alldeles för undfallande mot exempelvis
Rapvatten?

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

Andreas Vilén-2
In reply to this post by Habj-2
2001 var maillistorna kanske viktiga, men idag tycker jag faktiskt att
maillistor är tekniskt undermåliga, det är i och för sig även Wikipedias
diskussionssystem, men bra mycket smidigare än maillistor. Tänk också på att
många inte använder bra mailklienter, och får massvis med mail dagligen.
Alla vill kanske inte registrera en speciell mail enbart för maillistan, och
många, inklusive jag, tycker nog att det är onödigt när man lika gärna kan
diskutera det hela på wikin. Hur skiljer sig att diskutera de här frågorna
på den sidan som är avsedd att göra det, och att diskutera frågan här,
förutom att bra mycket fler potentiellt kan delta om diskussionen sköts på
wikin?

Jag tycker att maillistor är tekniskt förlegade och onödiga.

/Grillo

On 9/13/06, habj <[hidden email]> wrote:

>
> 2006/9/12, Andreas Vilén <[hidden email]>:
> >
> > Jag tycker det är mindre klokt att diskutera sådant som rör wikin,
> > speciellt
> > viktiga saker som riktlinjer, via ett forum som inte alla har tillgång
> > till.
>
>
>
> Alla _har_ faktiskt tillgång till listan. Arkivet på gmane
> http://news.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.swedish
> är öppet även för dem som inte prenumererar på listan, det är bara att
> kolla
> där för att se vad som händer. Vill man delta i diskussionen, är det bara
> att prenumerera. Den som inte vill visa sin vanliga mailadress för övriga
> deltagare kan exempelvis regga ett konto på spray.
>
> Som jag förstår det var listorna - okej engelska wikipedias maillista, men
> enwiki är ju den modell som de flesta wikipedior imiterar mer eller mindre
> -
> från början menad just för diskussioner om själva Wikipedia. Se Jimmy
> Wales'
> "statement of principles"
> http://en.wikipedia.org/wiki/User:Jimbo_Wales/Statement_of_principles
> Se dem inte som en konkurrent till diskussionerna på wikin, utan som ett
> komplement, ett för alla lättillgängligt och smidigt sådant.
>
> Jag är alltså mycket starkt för diskussioner om riktlinjer, policy etc. på
> listan. Frågan hur det beslutas huruvida en sida ska vara riktlinje är
> dock
> ändå inte besvarad. En diskussion på bybrunnen med åtta eller tio
> deltagare,
> eller en diskussion på listan där lika många yttrar sig - sak samma.
> Ingendera är IMHO en bra grund för att märka en sida som riktlinje.
>
> En sida som har tillräckligt mycket trafik, borde kunna märkas som
> riktlinje
> efter en mindre diskussion på dess diskussionssida - om någon inte håller
> med, bör denna avlägsna riktlinje-skylten. Svårare än så bör det IMHO inte
> vara. Problemet är dock att detta kräver att tillräckligt många tittar på
> sidan.
>
> /habj
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur hantera DavidK?

Andreas Vilén-2
In reply to this post by Anders Engström-2
Wikipedia är en encyklopedi, mitt mål på Wikipedia är att se till att det är
en bra encyklopedi med bra artiklar. Jag tänker fortsätta att "hålla på" att
ändra i andras texter och hålla povpushare borta från Wikipedia så länge jag
bryr mig om encyklopedin.

Wikipedia behövs, Wikipedia är den enda sida på nätet där du kan finna
neutral information om allt mellan himmel och jord, och slipper sålla bland
fluffiga självbeskrivningar och povviga propagandasidor. På Wikipedia vet du
vad du finner, och därför är det extra viktigt att vi ser till att
informationen på Wikipedia är korrekt.

Vad är ditt argument till att Wikipedia inte behövs?

/Grillo

On 9/12/06, Anders Engström <ae-u/[hidden email]> wrote:

>
> Jag fattar inte vad ni håller på med?!
> Wikipedia blir vad det blir.
> Glöm att lägga er i vad olika personer skriver!
> Wikpiedia är endå endast ett lite underligt sätt att försöka skikta upp
> fakta som finns tillgängligt på ett betydligt mycket enklare sätt.
> Gör följande test:
> Tänk ut ett riktigt omöjligt ämne eller ord som kan tänkas vara
> svårförståeligt.
> Skriv det i Google.
> Nå? Hur många svar fick du upp?
> Gör om samma manöver i Wikipedia.
> Hur många svar erhöll du nu?
> Ergo:
> Wikipedia behövs inte, men om ni nu ändå vill ha det kvar - låt det bli
> vad det blir!
> Detsamma gäller även företeelser som NE och dylikt. (Så länge du har en
> uppkopplad dator tillhands.)
> Anders E
>
> Lars Aronsson skrev:
> > habj skrev:
> >
> >
> >> Håller helt med om att vi inte kan inrätta en skilkom för att
> >> hantera DavidK eller något annat enskilt ärende. En kommitté
> >>
> >
> > Hans första bidrag är från 18 juli i år, artikeln pedofili.  Det
> > är först sedan 7 september han börjat bidra regelbundet och han
> > har totalt gjort färre än 200 redigeringar.  Just nu har han inte
> > bidragit på 24 timmar (är han blockerad?) och han verkar ha
> > regelbundna sömnvanor. Användarnamnet verkar inte finnas på andra
> > språk.  Finns det något som antyder att han skulle vara en
> > marionett/dubbelgångare för någon annan användare?
> >
> > Om inte, så föreslår jag lite tålamod.  Han kanske tröttnar snart.
> >
> > Det elände han ställer till med verkar vara begränsat i kvantitet.
> > Rätta mig om jag har fel.
> >
> >
> >
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur utses riktlinjer?

Habj-2
In reply to this post by Andreas Vilén-2
2006/9/13, Andreas Vilén <[hidden email]>:
>
>
> Jag tycker att maillistor är tekniskt förlegade och onödiga.


Icke desto mindre är maillistor det medium som gäller om man vill hålla sig
ajour med vad som händer inom Wikimedia Foundation... svenska wikipedia har
valt sina egna vägar rätt många gånger. Att inte prata om väsentligheter på
sin maillista är en av dessa egenheter.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stockholm - vilka vill pubba på tisdag?

Professor Kalkyl
In reply to this post by Fredrik Josefsson-2
Jag har uppfattat det som att intresse finns, men att ingen var beredda att
utlysa. Gack och rösten!

     http://tinyurl.com/gcw83

- Tournesol

_________________________________________________________________
Don't just search. Find. Check out the new MSN Search!
http://search.msn.com/Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stockholm - vilka vill pubba på tisdag?

Habj-2
Den 2006-09-14 skrev Professor Kalkyl <[hidden email]>:
>
> Jag har uppfattat det som att intresse finns, men att ingen var beredda
> att
> utlysa. Gack och rösten!
>
>      http://tinyurl.com/gcw83


Det bidde pubbning ikväll, se länken ovan från Tournesols mail.

/habj


12