Industriada 2014

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Industriada 2014

Paweł Marynowski
Cześć,
14 czerwca na Śląsku odbywa się duża impreza regionalna promująca Szlak
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - Industriada.

Chcemy przy tej okazji zebrać trochę materiału fotograficznego, zintegrować
społeczność, także zaprosić ludzi z zewnątrz, bo okazja moim zdaniem jest
całkiem fajna.

Strona projektu:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Industriada_2014

Zapraszam do udziału. W przypadku pytań śmiało piszcie :)

--
Paweł Marynowski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l