Informacja dla osób przyjeżdżających autami na konferencję Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Informacja dla osób przyjeżdżających autami na konferencję Wikimedia Polska

Tomasz Ganicz
Przepraszam za cross-post, ale nie mamy innego sposobu dotarcia szybkiego
do uczestniów konferencji:

Przed hotelem praktycznie nie szans zaparkować nawet na moment, bo w
zatoczce od strony ul. Podwale jest postój taxi. W związku z tym polecane
jest od razu udać się na parkinkg (pierwsza mała uliczka w prawo zaraz za
hotelem, jeszcze przed światłami) - pobrać bilet z maszyny (trzeba długo i
mocno naciskać czerwony przycisk, maszyna się czasem zacina), zaparkować i
z rzeczami oraz tymże biletem wrócić do hotelu. Recepcja hotelowa załatwia
opłatę za parking na czas przebywania w hotelu. Bilety parkingowe opłacone
przez hotel dają potem możliwość wielkrotnego wjazdu i wyjazdu z parkingu.

Mapki i informacje o hotelu są na stronie:

https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2015/miejscePozdr,
--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l