Input ang. affiliate-udvalgte bestyrelsesmedlemmer 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Input ang. affiliate-udvalgte bestyrelsesmedlemmer 2019

Matthias Smed Larsen
Wikimedia Foundation, organisationen der står for driften af Wikipedia
og Wikipedias søsterprojekter, og som Wikimedia Danmark er et "chapter"
af, ledes af en bestyrelse
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees>
på 10 personer. Fem af disse personer vælges af Wikimedia-bevægelsen,
enten gennem direkte valg
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/Board_elections>
(3 personer) eller af Wikimedia affiliate-organisationer
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affiliates> (2
personer). Begge typer positioner vælges hvert tredje år, dog forskudt
med et år.

I 2019 skal affiliate-organisationerne vælge to personer til
bestyrelsen. Fra den 15. til 30. april stiller kandiaterne op på
meta-wiki
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliate-selected_Board_seats/2019/Nominations>,
hvor man også kan stille dem spørgsmål
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliate-selected_Board_seats/2019/Questions>.
En kandidat skal være godkendt (endorsed) af 2 affiliate-organisationer
for at kunne stille op. Fra den 1. til 7. maj "låses" listen over
kandidater, og fællesskabet kan granske dem nærmere. Fra den 8. til 31.
maj kan affiliate-organisationerne stemme på de kandidater, de ønsker
skal sidde i bestyrelsen. Afstemningen anvender rangorden-systemet
(single transferable vote
<https://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote>)

Wikimedia Danmark er som chapter
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters> berettiget til at
deltage i processen. Beslutningen om godkendelse (endorsement) af
kandidater og hvem der stemmes på, træffes af bestyrelsen
<https://dk.wikimedia.org/wiki/Bestyrelse>, men vi hører meget gerne fra
medlemmer af foreningen samt fra det danske Wikimedia-miljø, hvis der er
bestemte kandidater som man mener vi bør godkende eller stemme på. Skriv
her eller på WikimediaDK
<https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediadk>-diskussionslisten
med forslag.

Mvh. Matthias

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l