Invito al la 2-a Esperanta Vikimanio

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Invito al la 2-a Esperanta Vikimanio

Pavla Dvořáková
Karaj gekolegoj, post sukcese trapasinta Vikimanio, kiu okazis en oktobro
2011 en Svitavy, (fotogalerio de la aranĝo videblas ekz. en
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/17-wikimanie-vikimanio.html kaj
vikipedia artikolo pri ĝi en
http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanta_Vikimanio) la partoprenantoj laŭ sia
deziro interkonsentis okazigi pluan vikipediistan renkontiĝon dum la aranĝo
KAEST (Konferenco pri apliko de esperanto en scienco kaj tekniko), okazonta
inter la 15-a kaj 18-a de novembro 2012 en la vinurbeto Modra (Slovakio),
situanta ĉ. 30km de la ĉefurbo Bratislavo. La ĉeforganizanto estas al vi
supozeble konata Peter Baláž, kunordiganto de la organizo E@I. Mi mem
partoprenis KAEST antaŭ du jaroj kaj povas varme persone rekomendi la
aranĝon, kaj pro la loko mem, la organizado kaj nivelo de la servoj -
rilato inter prezo kaj kvalito estas sendube tre favora. Kadre de la
programo, kies ĉeftemo estas ĉi-foje "Modernaj edukaj metodoj kaj
teknologioj", ne estos problemo dediĉi eĉ apartan tagon por paralela
vikipedia/vikimedia programo ne nur kun trejnado por komencantoj, sed ankaŭ
kun prezentoj kaj labordiskutoj pri specialaj temoj por progresintoj. La
atento povos esti dediĉita ankaŭ al aliaj projektoj de Vikimedio. Aktivaj
kontribuantoj povas ĝui, post interkonsento kun la organizantoj, rabaton de
la kotizo. Ĉiujn informojn pri la aranĝo vi povas trovi en la retejo
http://kaest.ikso.net/. Kvankam vikipedia laboro estas plejparte
individueca, en Svitavy tamen montriĝis, ke ankaŭ rektaj personaj kontaktoj
valoras por vikipediistoj, ne nur fake, sed donas ankaŭ emocian nutradon
kaj motivigon por plua engaĝiĝo en la projekto. Tial mi tre ĝojus, se pluaj
inter vi havos intereson, tempon kaj eblecon mem veni. Mi esperas viajn
reagojn kaj alvenon!

Plenamike Pavla
Dvořáková<http://eo.wikipedia.org/wiki/Pavla_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1>,
ĉeforganizinto de la Vikimanio omaĝe al dekjariĝo de Esperanta Vikipedio

_______________________________________________
WikiEO-l dissendolisto
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikieo-l