Ion antonescu...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ion antonescu...

ayal kalman
      La valoarea "Ion Anotonescu", se menţionează faptul că acest "general"
a favorizat unele acţiuni de pogrom contra evreilor din Basarabia şi
Bucovina. Ar fi bine, dacă responzabilii Vikipedia, ar fi mai obiectivi în
unele articole. Aceste "anumite pogromuri", s-au soldat cu uciderea a nu mai
puţin de 410,000, repet: 410,000 de evrei, pentru simplu motic că erau
evrei. (Patru sute zece mii de evrei ucişi!).

      La valoarea Mişcarea Legionară, nu am văzut nimic despre jafurile şi
crimele legionarilor comise în zilele 21-23 ianuarie 1941, în schimb,
această mişcare banditească, este prezentată ca o mişcare "pozitivă".

      Ce fel de obiectivitate domneşte la conducerea Vikipedia"

 

Costi

 

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l