Jurymedlem till Wiki Loves Monuments

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jurymedlem till Wiki Loves Monuments

Jan Ainali
Hej!


Till den svenska delen av den paneuropeiska fototävlingen Wiki Loves
Monuments
<http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2011?use
lang=sv> skulle Wikimedia Sverige mycket gärna se någon från gemenskapen
i juryn tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet och
Nordiska museet. Om det är något du vill göra anmäl er här, på
[hidden email] eller till mig.

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>