Kalender.se

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kalender.se

Lars Aronsson-2
När jag var ute och googlade efter Einar Ekberg hittade jag
http://wiki.kalender.se/wiki/ som är en kopia av svenska
Wikipedia, som dock inte följer GFDL-villkoren.  Den verkar ha
påbörjats den 20 oktober 2005.

Artikeln http://wiki.kalender.se/wiki/index.php/Einar_Ekberg 
redovisar enbart Nicke Lilltroll som författare och det står
ingenstans att materialet kommer från Wikipedia.  Jämför detta med
originalet http://sv.wikipedia.org/wiki/Einar_Ekberg som
påbörjades av Tubaist och där Nicke enbart gjort mindre ändringar.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kalender.se

Mats Halldin
Lars Aronsson wrote:

>När jag var ute och googlade efter Einar Ekberg hittade jag
>http://wiki.kalender.se/wiki/ som är en kopia av svenska
>Wikipedia, som dock inte följer GFDL-villkoren.  Den verkar ha
>påbörjats den 20 oktober 2005.
>
>Artikeln http://wiki.kalender.se/wiki/index.php/Einar_Ekberg 
>redovisar enbart Nicke Lilltroll som författare och det står
>ingenstans att materialet kommer från Wikipedia.  Jämför detta med
>originalet http://sv.wikipedia.org/wiki/Einar_Ekberg som
>påbörjades av Tubaist och där Nicke enbart gjort mindre ändringar.
>
>
>  
>
Inga stilpoäng till wiki.kalender! Jag lyckades inte ens hitta en sidan
där det framgick vilka "vi" är!

Jag slängde in en kommentar på diskussionssidan till deras huvudsida
(som jag också rensade från diskussioner som hörde hemma på Wikipedia).
Man får hoppas att de tar sig i kragen.
/ ~~~
(nä, visst nä... )
/ Mats Halldin