Kandidater inför årsmötet - vilka som finns och vilka som saknas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kandidater inför årsmötet - vilka som finns och vilka som saknas

lennart guldbrandsson-2

Hej,

               

                Nu har valberedningen kommit en bra bit i sitt arbete
                inför årsmötet i mars. Vi har ordnat fram två nya
                kandidater till styrelsen, samt en kandidat till
                ordförandeposten efter att Jan Ainali tar över som
                verksamhetschef. Läs gärna deras presentationer på:

               

                http://se.wikimedia.org/wiki/Kandidater_2013

               

                Dock saknar vi några namn och undrar om
                ni har några förslag på personer, eller om någon av er
                rentav kan tänka sig att ställa upp själv:

               

                * en revisorssuppleant

                * valberedare

               

                Ingen av "tjänsterna" är särskilt betungande, och kan ge
                bra inblick i hur föreningen jobbar och en chans att
                forma föreningens framtid. Ta chansen och skicka dina
                förslag till [hidden email]

               

                Tack på förhand!

               

                Valberedningen:

                Lennart Guldbrandsson

                Anders Wennersten

                Kajsa Hartig"Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål."
Jimmy Wales