Kannada Wikipedia completes 10 years!

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kannada Wikipedia completes 10 years!

omshivaprakash@gmail.com
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Kannada Wikipedia completes 10 years today. Thanks and congratulations to
all who have supported and contributed to Kannada Wikipedia all these
years.  We have a long way to go and more responsibility to give access to
knowledge to each Kannadiga across the globe!

--
--
With Best Regards,
Omshivaprakash.H.L | ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್. ಎಲ್ | ॐ शिवप्रकाश् एच्. एल्

http://platonic.techfiz.info
http://blog.shivu.in
Phone: 91- 9902026518

linuxaayana.net | kindarajogi.com | sanchaya.net
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikimediaindia-l] Kannada Wikipedia completes 10 years!

Dr Pavanaja
Congratulations. Thanks Om for reminding it. I was under the impression that it will be in July 2013.

 

I take this opportunity to thank all those who have contributed to Kannada Wikipedia over these ten years.

 

Let us plan to add lot of content to Kannada Wikipedia in this 10th anniversary year. Let us not restrict the celebration to just one day. But in any case let us a have a one-day celebration  alsoJ. Shall we have it in July?

 

Thanks and regards,

Pavanaja

 

From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Karthik Nadar
Sent: 12 ಜೂನ್ 2013 23:59
To: Wikimedia India Community list
Cc: Wikimedia Chapter (India); Kannada Wikipedia Discussion List
Subject: Re: [Wikimediaindia-l] Kannada Wikipedia completes 10 years!

 

Congratulations Om and everyone part of Kannada Wikipedia. Much to achieve :)

On Wed, Jun 12, 2013 at 11:38 PM, [hidden email] <[hidden email]> wrote:

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

 

Kannada Wikipedia completes 10 years today. Thanks and congratulations to all who have supported and contributed to Kannada Wikipedia all these years.  We have a long way to go and more responsibility to give access to knowledge to each Kannadiga across the globe!

 

--
--
With Best Regards,
Omshivaprakash.H.L | ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್. ಎಲ್ | ॐ शिवप्रकाश् एच्. एल्

http://platonic.techfiz.info

http://blog.shivu.in
Phone: 91- 9902026518 <tel:91-%209902026518>  

 

linuxaayana.net | kindarajogi.com | sanchaya.net

 


_______________________________________________
Wikimediaindia-l mailing list
[hidden email]
To unsubscribe from the list / change mailing preferences visit https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaindia-l

 

--

Thanks and regards,

Karthik Nadar.

_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kannada Wikipedia completes 10 years!

Dr. B.R. Satyanarayana
In reply to this post by omshivaprakash@gmail.com
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಲುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದ ಸುಚಿತ್ರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

 

________________________________
Dr. B.R. Satyanarayana
Chief Librarian, Surana College
South End Road, Basavanagudi, Bangalore-560004

http://www.suranacollege.edu.in/
>________________________________
> From: "[hidden email]" <[hidden email]>
>To: Kannada Wikipedia Discussion List <[hidden email]>; Wikimedia India Community list <[hidden email]>; Wikimedia Chapter (India) <[hidden email]>
>Sent: Wednesday, June 12, 2013 11:38 PM
>Subject: [Wikikn-l (kannada wikipedia)] Kannada Wikipedia completes 10 years!
>
>
>ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
>
>Kannada Wikipedia completes 10 years today. Thanks and congratulations to
>all who have supported and contributed to Kannada Wikipedia all these
>years.  We have a long way to go and more responsibility to give access to
>knowledge to each Kannadiga across the globe!
>
>--
>--
>With Best Regards,
>Omshivaprakash.H.L | ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್. ಎಲ್ | ॐ शिवप्रकाश् एच्. एल्
>
>http://platonic.techfiz.info
>http://blog.shivu.in
>Phone: 91- 9902026518
>
>linuxaayana.net | kindarajogi.com | sanchaya.net
>_______________________________________________
>Wikikn-l mailing list
>[hidden email]
>https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
>
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kannada Wikipedia completes 10 years!

H R L Venkatesh-2
10 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನೊಬ್ಬ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ
ಕನ್ನಡ ಕೊದುಗೆಗಾರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒತ್ತಾಸೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತನ್ನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ
ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಯವರ ಜೊತೆ ನಾನು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀ. ಜಿಮ್ಮಿ ವೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೈಕುಲುಕಿದ ಭಾವಚಿತ್ರ ನನ್ನ
ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮಯ ಸಂಗತಿ.


2013/6/13 Dr. B.R. Satyanarayana <[hidden email]>

> ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
> ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಲುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
> ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು
> ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ.
> ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದ ಸುಚಿತ್ರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಮ್ಮ
> ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
> -ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
>
>
>
> ________________________________
> Dr. B.R. Satyanarayana
> Chief Librarian, Surana College
> South End Road, Basavanagudi, Bangalore-560004
>
> http://www.suranacollege.edu.in/
>
>
>
>
> >________________________________
> > From: "[hidden email]" <[hidden email]>
> >To: Kannada Wikipedia Discussion List <[hidden email]>;
> Wikimedia India Community list <[hidden email]>;
> Wikimedia Chapter (India) <[hidden email]>
> >Sent: Wednesday, June 12, 2013 11:38 PM
> >Subject: [Wikikn-l (kannada wikipedia)] Kannada Wikipedia completes 10
> years!
> >
> >
> >ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
> >
> >Kannada Wikipedia completes 10 years today. Thanks and congratulations to
> >all who have supported and contributed to Kannada Wikipedia all these
> >years.  We have a long way to go and more responsibility to give access to
> >knowledge to each Kannadiga across the globe!
> >
> >--
> >--
> >With Best Regards,
> >Omshivaprakash.H.L | ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್. ಎಲ್ | ॐ शिवप्रकाश् एच्. एल्
> >
> >http://platonic.techfiz.info
> >http://blog.shivu.in
> >Phone: 91- 9902026518
> >
> >linuxaayana.net | kindarajogi.com | sanchaya.net
> >_______________________________________________
> >Wikikn-l mailing list
> >[hidden email]
> >https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
> >
> >
> >
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l