Kategorie

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kategorie

a_bach@poczta.onet.pl
Witam

Ostatnio potworzono masê kategorii, dla pojedyñczych artyku³ów. Mam na my¶li
zw³aszcza samoloty, pi³karzy oraz trenerów. S± to wszystko poprawne
kategorie, ale ilo¶æ art. w nich jest nie odpowiednia. Co z tym zrobiæ?

Chcia³bym przy tym zauwa¿yæ, ¿e obecnie mamy oko³o 8700 kategorii, a
zakoñczyli¶my rok z liczb± oko³o 6300.

Jedyne co mnie powstrzymuje przed kasowaniem takich kategorii, to to, ¿e
nazwy s± poprawne i czekam na wiêcej art. w nich. Na razie bezskutecznie.

Chcia³bym te¿ zauwa¿yæ, ¿e zalecenie tworzenia kat. tylko gdy obejmie ona
kilka art. dawno jest zapisana.

Pozdrawiam
A_Bach_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

szwedzki
2006-01-21 (19:03:53) A_Bach wrote:

> Witam

> Ostatnio potworzono masę kategorii, dla pojedyńczych artykułów. Mam na myśli
> zwłaszcza samoloty, piłkarzy oraz trenerów. Są to wszystko poprawne
> kategorie, ale ilość art. w nich jest nie odpowiednia. Co z tym zrobić?

> Chciałbym przy tym zauważyć, że obecnie mamy około 8700 kategorii, a
> zakończyliśmy rok z liczbą około 6300.

> Jedyne co mnie powstrzymuje przed kasowaniem takich kategorii, to to, że
> nazwy są poprawne i czekam na więcej art. w nich. Na razie bezskutecznie.

> Chciałbym też zauważyć, że zalecenie tworzenia kat. tylko gdy obejmie ona
> kilka art. dawno jest zapisana.

> Pozdrawiam
> A_Bach

Może puścić bota który a) skasuje puste kategorie b) skasuje kategorie
z jednym artykułem a w tym artykule zamieni skasowaną na kategorię:?

pzdr
szwedzki

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

Gemma-8
> From: "szwedzki"
> Może puścić bota który a) skasuje puste kategorie b) skasuje kategorie
> z jednym artykułem a w tym artykule zamieni skasowaną na kategorię:?

Za.

Beno/GEMMA

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

Paweł Mroczkowski
In reply to this post by a_bach@poczta.onet.pl
----- Original Message -----
From: "A_Bach"
To: "Polish Wikipedia mailing list"
Sent: Saturday, January 21, 2006 7:03 PM
Subject: [Wikipl-l] Kategorie


> Witam
> Ostatnio potworzono masę kategorii, dla pojedyńczych artykułów. Mam na
myśli

> zwłaszcza samoloty, piłkarzy oraz trenerów. Są to wszystko poprawne
> kategorie, ale ilość art. w nich jest nie odpowiednia. Co z tym zrobić?
> Chciałbym przy tym zauważyć, że obecnie mamy około 8700 kategorii, a
> zakończyliśmy rok z liczbą około 6300.
> Jedyne co mnie powstrzymuje przed kasowaniem takich kategorii, to to, że
> nazwy są poprawne i czekam na więcej art. w nich. Na razie bezskutecznie.
> Chciałbym też zauważyć, że zalecenie tworzenia kat. tylko gdy obejmie ona
> kilka art. dawno jest zapisana.
> Pozdrawiam
> A_Bach


Takie kategorie trzeba kasować, a hasła z nich przenosić do wyższych
kategorii. Nie ma sensu katalogować czegoś, czego (właściwie) nie ma. Będą
hasła, to i strukturę kategorii się odtworzy, to żaden problem.
===========================
Uprzejmości,
Paweł Mroczkowski -
pawel(dot)mroczkowski(at)neostrada(dot)pl


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

Daniel Miłaczewski
In reply to this post by szwedzki

  Od: "szwedzki"
  > Może puścić bota który a) skasuje puste kategorie b) skasuje kategorie
  > z jednym artykułem a w tym artykule zamieni skasowaną na kategorię:?

  Ewentualnie na kategorię nadrzędna tej kasowanej jeśli taka istnieje.

  DanielM


.
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l