Kim są autorzy haseł medycznych? [news]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kim są autorzy haseł medycznych? [news]

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Kim są autorzy haseł medycznych i co motywuje do pracy? Zachęcam do
zapoznania się z rezultatami bardzo ciekawego badania:
- na blogu Wikimedia UK
https://blog.wikimedia.org.uk/2014/12/who-writes-wikipedias-health-and-medical-pages-and-why/
- i u źródła http://www.jmir.org/2014/12/e260

PS. Przy okazji - wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza :)

Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l