Komunikat od Stowarzyszenia WIkimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Komunikat od Stowarzyszenia WIkimedia Polska

Tomasz Ganicz
Hej,

Jeśli ktokolwiek ma jakieś rozliczenia ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska
z 2014 r. (faktury z Wikigrantów, rozliczenia wyjazdów) - prosimy je
przysłać do biura jak najszybciej. Niedługo będzie zamykany rok
rozliczeniowy i księgowa zabierze się za sporządzanie sprawozdania
finansowego za 2014. Po zamknięciu roku budżetowego nie będzie możliwości
zwrotów za koszty poniesione w 2014.

W przypadku wikigrantów z 2014 r. będzie możliwość ich realizacji i zwrotu
kosztów - o ile te koszty powstaną w 2015. Natomiast jak ktoś trzyma jakieś
zadawnione rozliczenia czy faktury jeszcze z zeszłego roku - to należy
przysłać je do biura w terminie do najpóźniej 30 marca.

Pozdr.


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l