Konferencja CEE 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja CEE 2015

Tomasz Ganicz
Hej,

Osoby zainteresowane wyjazden na Konferencję CEE 2015 (Estonia, 10-13
września) - zapraszam do wstępnego zgłaszania propozycji
wykładów/warsztatów/paneli dyskusyjnych:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wstępnie założył wysłanie do 5 osób
na tę konferencję, przy założeniu, że wszystkie te osoby będą aktywnie
uczestniczyć w konferencji - to znaczy zgłoszą jakiś wykład/warsztat/panel
dyskusyjny pasujący do tematyki tej konferencji.

Ze względu na to, że organizatorzy nie dają jeszcze możliwości składania
propozycji wykładów, prosime je zgłosić do najbliższego piątku do godź.
24.00 na stronie:

https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_2015

O ostatecznym wyborze osób zadecyduje zarząd.--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l