Konferencja Wikimedia Polska 2014, Poznań 9-11 maja

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja Wikimedia Polska 2014, Poznań 9-11 maja

Maciej Król
Przekazuję informację od głównego organizatora:

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W imieniu organizatorów i Stowarzyszenia Wikimedia Polska zapraszam Was na
doroczną Konferencję Wikimedia Polska 2014, która odbędzie się w
Poznaniu w dniach 9-11 maja.

Namawiam do jak najszybszego zarejestrowania się na stronach Konferencji
(
https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2014/lista_uczestnik%C3%B3w
).
Zapisy trwają do 25 kwietnia, czyli jeszcze tylko 2 tygodnie.

Zachęcam także do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Cały
czas można zgłaszać
(
https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2014/zg%C5%82oszone_wyk%C5%82ady_i_prezentacje
)
punkty programu Konferencji - wykłady, prelekcje, warsztaty - związane z
projektami Wikimedia, z szeroko pojętą wolną wiedzą, kulturą czy też
oprogramowaniem, a także działaniem samego Stowarzyszenia.

W ciągu kilku dni ukaże się wstępny plan Konferencji.

Pozdrawiam,
Hubert Bartkowiak aka NH2501
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l