Konferencja Wikimedia Polska 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja Wikimedia Polska 2015

Wojciech Pędzich
Przypominajka z kilkoma terminami:

- rezerwacja noclegu w trakcie konferencji - do 15 maja włącznie
- rezerwacja wyżywienia w trakcie konferencji - do 30 maja włącznie
- wnioskowanie o dofinansowanie dojazdu na konferencję / zwolnienie z
donacji - do 15 maja włącznie

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l