Konferencja Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja Wikimedia Polska

Karol Głąb
Szanowni wikimedianie!

Pragnę Was wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji
Wikimedia Polska organizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska w
dniach 3-5 maja 2013 roku w Krakowie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zapisać się na listę
uczestników[1] w terminie do 16 kwietnia 2013 roku a następnie dokonać
potwierdzenia rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi na
stronie pod linkiem nr 2. Zachęcam również do zgłaszania wykładów i
warsztatów[2] i proszę jednocześnie, by wszyscy zainteresowani zgłosili
się do 17 kwietnia.


Członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska mogą składać wnioski o
dofinansowanie dojazdu oraz zwolnienie z donacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach konferencji[3].
W razie jakikolwiek pytań proszę pisać do organizatorów.

[1]
http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2013/lista_uczestnik%C3%B3w
[2]
http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2013/sprawy_organizacyjne
[3] https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2013


Z poważaniem,
Karol007
----
Karol Głąb
Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Konferencja Wikimedia Polska

Karol Głąb
W dniu 2013-04-08 21:41, Karol Głąb pisze:
> Szanowni wikimedianie!
>
> Pragnę Was wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji
> Wikimedia Polska organizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska w
> dniach 3-5 maja 2013 roku w Krakowie.

Informuję, że końcowy termin zapisów na Konferencję Wikimedia Polska
uległ przesunięciu do 21 kwietnia 2013 roku. Zachęcam też do zgłaszania
wykładów i warsztatów, które po aktualizacji terminarza można zgłaszać
również do 21 kwietnia br. Członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska
mogą do dnia 22 kwietnia składać wnioski o dofinansowanie udziału w
konferencji i Walnym Zebraniu członków. Więcej informacji na stronie
konferencji[1] oraz bezpośrednio u organizatorów.


[1] https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2013


Pozdrawiam,
Karol007
----
Karol Głąb
Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l