Konferencja Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja Wikimedia Polska

Wojciech Pędzich
Przypominam, że zapisy na uczestnictwo w konferencji Wikimedia Polska
(12-14 czerwca 2015, Gdańsk) trwają do 15 maja.

https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2015/lista_uczestnik%C3%B3w

Do tego samego dnia przyjmowane będą propozycje wykładów i prezentacji,
których aktualnie jest trzynaście.

https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2015/zg%C5%82oszone_wyk%C5%82ady_i_prezentacje

Wojtek

PS. Sorry za crosspost :(

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l