Konferencja "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konferencja "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej"

LukMak
Witam,

może ktoś chciałby na takiej imprezie coś powiedzieć o Wikipedii? Gdyby
ktoś chciał mi zarzucić spamowanie, to nie mam nic wspólnego z tą
konferencją, też dostałem takiego spama. Ale myślę że ktoś mógłby coś
zaprezentować, opłata konferencyjna: 0zł (do sprawdzenia jak z
noclegiem), miejsce: Wrocław.

http://www.wbz.uni.wroc.pl/konferencje/

pozdrawiam
LukMak
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l