Konkurs Muzeum Miasta Łodzi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konkurs Muzeum Miasta Łodzi

Gytha
Drodzy wikipedyści!

Startuje konkurs „Łódź – podaj dalej”, polegający na pisaniu i rozwijaniu
artykułów związanych z Łodzią, ilustrowanych zdjęciami przekazanymi przez
Muzeum Miasta Łodzi. Zapraszam do udziału!

Bliższe informacje na stronie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Miasta_%C5%81odzi/Konkurs

Pozdrawiam
Gytha


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l