Konkurs ofert na miejsce Konferencji Wikimedia Polska 2014 roku.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konkurs ofert na miejsce Konferencji Wikimedia Polska 2014 roku.

Karol Głąb
Szanowna Społeczności Wikimediów!

Informuję, że Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska rozpoczął zbieranie
ofert na miejsce Konferencji Wikimedia Polska 2014, której termin
ustalono między 9-11 maja br. W imieniu Zarządu, proszę wszystkich
chętnych i gotowych podjęcia się organizacji tegorocznej konferencji, o
nadsyłanie swoich zgłoszeń wg wzoru zamieszczonego na przygotowanej
stronie[1]. Termin zgłaszania mija 11 lutego 2014 roku o godz. 20:00.
Zapraszam.

https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2014/oferty

Z wyrazami szacunku,
Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska
Karol "...007" Głąb

PS. Przepraszam za cross postowanie.

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l