Konkurs "Wiki Lubi e-podręczniki"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konkurs "Wiki Lubi e-podręczniki"

Paweł Marynowski
Cześć,
miło mi powiadomić, iż dzisiaj ruszył nowy konkurs Stowarzyszenia Wikimedia
Polska we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji polegający na stworzeniu
lub zasugerowaniu materiałów graficznych dla tworzonych właśnie
e-podręczników.

Konkurs podzielony jest na cztery edycje i trwa łącznie do końca sierpnia.
Oczywiście, jak to w konkursie, bez nagród się nie obejdzie :)

Więcej informacji na stronach Wikipedii oraz stronie internetowej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/WP:WLE
http://wikiepodreczniki.pl/

Pozdrawiam i zapraszam do udziału

--
Paweł Marynowski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l