Konkurs z okazji Dnia Domeny Publicznej

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konkurs z okazji Dnia Domeny Publicznej

Tomasz Ganicz
Z okazji Dnia Domeny Pulowerek wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji
ogłasza konkurs. Każdy, kto wyśle na adres [hidden email] do 17
stycznia (włącznie) autorski projekt mema poświęconego domenie
publicznej, prawu autorskiemu czy barierach dostępu do zasobów kultury
weźmie udział w losowaniu zestawów publikacji o prawie autorskim i
gadżetów instytucji współpracujących w ramach Koalicji (m.in. Fundacji
Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowego i Wikimedia Polska).

http://pulowerek.pl/2014/01/szybki-konkurs-z-okazji-dnia-domeny-publicznej/
--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l