Kontonummer til Wikimedia Norge

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kontonummer til Wikimedia Norge

John at Darkstar
Ikke legg ut kontoinformasjon for innbetaling av medlemskap og lignende
til Wikimedia Norge på ubeskyttede sider. Sjansen for at noen tror
kontonummeret er korrekt, selv om det kan være endret, er svært stor.
Slik informasjon er et fluepapir for vandalisme, og dermed er det bedre
å vise til en beskyttet side. Sidene på meta, og også Tinget på
bokmålsutgaven, bør være åpne og tilgjengelig for de som har aktuell
informasjon. De bør absolutt ikke beskyttes kun fordi det er et ønske om
å gjøre kontonummeret kjent.

Dette er korrekt informasjon [1], sjekk eventuelt at din nettbank gir
korrekt informasjon tilbake når du fyller ut, om du har en nettbank som
rapporterer adresseinformasjon utfra kontonummeret.

Denne informasjonen ligger i Mediawiki-rommet på bokmålsutgaven slik at
ingen kan nedbeskytte siden ved et uhell, og slik at ingen andre enn
administratorer kan endre siden. Informasjonen vil senere bli gjort
tilgjengelig på Wikimedia Norges sider når de er oppe.

John Erling Blad

[1]http://no.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Wikimedia_Norge

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Kontonummer til Wikimedia Norge

Jon Harald Søby
Gjort, kopierte bare MediaWiki-sida fra bokmålswikipedia.

2008/12/4 Finn Rindahl <[hidden email]>

> Godt poeng, og beklager at jeg ikke tenkte på dette på Meta.
> Kontoinformasjonen bør imidlertid ligge på metasiden også (det er i grunn
> der info om WMN først og fremst skal ligge) - såvidt jeg vet er Jhs den
> eneste med adminaccess på Meta. Kan du fikse en beskyttet
> underside/Mediawikiside med slik info som så kan legges inn også der.
>
> Finn R
>
> Den 4. desember 2008 19:37 skrev John at Darkstar <[hidden email]>følgende:
>
> Ikke legg ut kontoinformasjon for innbetaling av medlemskap og lignende
>> til Wikimedia Norge på ubeskyttede sider. Sjansen for at noen tror
>> kontonummeret er korrekt, selv om det kan være endret, er svært stor.
>> Slik informasjon er et fluepapir for vandalisme, og dermed er det bedre
>> å vise til en beskyttet side. Sidene på meta, og også Tinget på
>> bokmålsutgaven, bør være åpne og tilgjengelig for de som har aktuell
>> informasjon. De bør absolutt ikke beskyttes kun fordi det er et ønske om
>> å gjøre kontonummeret kjent.
>>
>> Dette er korrekt informasjon [1], sjekk eventuelt at din nettbank gir
>> korrekt informasjon tilbake når du fyller ut, om du har en nettbank som
>> rapporterer adresseinformasjon utfra kontonummeret.
>>
>> Denne informasjonen ligger i Mediawiki-rommet på bokmålsutgaven slik at
>> ingen kan nedbeskytte siden ved et uhell, og slik at ingen andre enn
>> administratorer kan endre siden. Informasjonen vil senere bli gjort
>> tilgjengelig på Wikimedia Norges sider når de er oppe.
>>
>> John Erling Blad
>>
>> [1]http://no.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Wikimedia_Norge
>>
>> _______________________________________________
>> Wikino-admin-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>>
>
>
> _______________________________________________
> Wikino-admin-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>
>


--
Jon Harald Søby
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Harald_S%C3%B8by
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l