Koordynatorzy Wiki Lubi Zabytki już wybrani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Koordynatorzy Wiki Lubi Zabytki już wybrani

Tomasz Ganicz
Hej,

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybrał dwoje koordynatorów Wiki
Lubi Zabytki na ten rok. Są to:

Agnieszka Jarmuł - która będzie pełniła rolę koordynatorki
"zewnętrznej" - odpowiadającej za sprawy papierkowe, kontakty z
naszymi partnerami zewnętrznymi, promocję, zorganizowanie komisji
konkursowej i imprezy uroczystego rozdania nagród. Agnieszka była/jest
związana z Ośrodkiem Brama Grodzka/Teatr NN z Lublina, które było
naszym partnerem w zeszłym roku oraz jest też prezeską Fundacji
"5Medium", która prowadzi różne społecznościowe działania kulturalne w
Lublinie, których efekty są udostępniane na wolnych licencjach.

Paweł Marynowski (lepiej znany wszystkim jako Yarl i nie trzeba go
chyba przedstawiać) - który będzie pełnił rolę koordynatora
technicznego i organizującego społeczność wikiprojektu oraz będzie
obsługiwał blog i konta na mediach społecznościowych konkursu.

I oczywiście bierzemy się ostro do pracy - koordynatorzy zostali
wybrani prawie 1.5 miesiąca wcześniej niż w zeszłym roku i jest ich
dwoje - więc jest spora szansa, że konkurs nam wyjdzie jeszcze lepiej
niż w zeszłym roku :-)


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l