Korrekturläsning av bloggpost på tys =?iso-8859-1?Q?ka=20och=20kinesiska?=?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Korrekturläsning av bloggpost på tys =?iso-8859-1?Q?ka=20och=20kinesiska?=?

Jan Ainali
Hej!

Vi ska sent i eftermiddag publicera Albin Ohlssons bloggpost om Eurovisionsschalgerfestivalen på Wikimedia Foundations blogg. Två av våra praktikanter har översatt till tyska och kinesiska så det blir en fyrspråkig post denna gång! Kan någon hjälpa till att korrekturläsa dem?

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l