Kunskapsrörelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kunskapsrörelsen

Lars Aronsson
"Kunskapsrörelsen" låter väl bra, nästan som vi, om man
lägger till "fri" framför. Men detta var en rörelse som
fanns på 1980-talet, en motreaktion mot "flumskolan" på
1970-talet. Centralgestalten var Arne Helldén. Jag
stötte på detta fenomen när jag försökte läsa på om
bakgrunden till dagens diskussion om skolan, och insåg
att det saknades en artikel om honom, som jag nu har
skapat, https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Helld%C3%A9n

Jag vet inte hur många liknande rörelser och grupperingar
som har funnits runt skolan, för och emot, i olika frågor.

Idag snubblade jag över en annan grupp, GLÄFS, "Gruppen
för läsning av facklitteratur i skolan", som riktar
sig till skolbibliotek och som har Författarförbundet
i ryggen, http://glafs.se/

Man kan ju tycka att uppslagsverk är facklitteratur,
och att det är lika bra på webben som i tryck, och att
den här gruppen borde vara entusiastisk för Wikipedia.
Men börjar man läsa mötesanteckningarna, som GLÄFS
generöst har lagt ut på webben, så märker man att det
handlar om att köpa in böcker, sådana böcker som
medlemmarna skriver och säljer. Alltså inte till stöd
för *fri* kunskap över nätet, utan i motsats till.

Jag börjar misstänka att de som betonar kunskap i
skolan är konservativa och helst använder papper och
penna, svarta tavlan och böcker, medan de som är mest
entusiastiska för datorer, ny teknik som "wiki" och
nya metoder som "problembaserat lärande" också är de
som minst betonar klassisk kunskap, utan hellre vill
ha färg och form och spontana barn.

Om vi försöker marknadsföra kunskap och fördjupning,
så har vi alltså hamnat på fel sida om ett staket.
Om vi upplevs som "titta här, klicka, roligt!" så
kommer de mest seriösa lärarna att rynka på näsan åt
oss som om vi vore en bunt clowner.

Vi har skrivit det största uppslagsverket i hela
världshistorien, men upplevs vi som en Mercedes
eller som en Fiat? Når vi de seriösa bilköparna?

När vi för några år sedan stod på bokmässan, så
hamnade vår monter bredvid Miljöaktuellt och olika
folkrörelser mot kärnvapen, men inte i närheten av
"kunskapstorget" där NE och Utbildningsradion stod.
Det är ju riktigt att vi är en folkrörelse, men det
stärkte kanske inte vårt varumärke som en
förmedlare av kunskap? Vi brukade väl då också
lägga tonvikten på att "alla kan redigera" och inte
på "tillgång till seriös kunskap".


--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l