Lainović Periša

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lainović Periša

Periša Lainović

Господо

Real name: Perisa

Email address: [hidden email]

http://www.lainovic.users.cg.yu/


"Немамо чланак "МЗЧКВНМ/O radu Rudolfa Mosingera u Crnoj Gori". 


У образложењу брисања стоји: {{Кршење лиценце|http://www.lainovic.users.cg.yu/biografija.html}}

Oбраćam се Вама на Википедији и молим Вас објасните ми зашто је чланак обрисан и да ли је требало да буде обрисан.

Одговорите ми на ову адресу.
--
Zahvalan
Perica Lainović
Podgorica
Crna Gora

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l