Lainović Periša za Ivanu

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lainović Periša za Ivanu

Periša Lainović
Ivana
"molim vas nemojte vise slati e mail":  Jja sam registrovan na adresu:  [hidden email]  ali Vam Ja ne saljem mailove vec takvi mailovi i meni stizu.
Već nekoliko puta Vas obavještavam, i ja sam iz tog razloga prešao na gmail.
--
Pozdrav
Perica Lainović


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lainović Periša za Ivanu

Slaven Kosanovic

Odjavite se sa liste i neće vam stizati više e-pošta sa Wikimediasr-l.
 
 
Posljednja opcija sa dugmetom "Unsubscribe or edit options".

Ivana
"molim vas nemojte vise slati e mail":  Jja sam registrovan na adresu:  [hidden email]  ali Vam Ja ne saljem mailove vec takvi mailovi i meni stizu.
Već nekoliko puta Vas obavještavam, i ja sam iz tog razloga prešao na gmail.
--
Pozdrav
Perica Lainović


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lainović Periša za Ivanu

Filip Maljković
2009/1/21 Slaven Kosanovic <[hidden email]>
Odjavite se sa liste i neće vam stizati više e-pošta sa Wikimediasr-l.
 
 
Posljednja opcija sa dugmetom "Unsubscribe or edit options".

Odjavio sam ga sa liste.

F

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l