Linki do Krajowego Rejestru Sądowego

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Linki do Krajowego Rejestru Sądowego

Marcin Cieslak-3
Wygląda na to, że nie działają linki do "nowego" systemu KRS.

Przygotowałem stronę zastępczą, przekierowałem szablony

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Linki_do_Krajowego_Rejestru_S%C4%85dowego

i zapraszam na stronę dyskusji.

Wysłałem również zgłoszenie do obsługi serwisu.

//Saper


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Linki do Krajowego Rejestru Sądowego

Tomasz Ganicz
Zastanawiam się, czy na dane z KRS nie działa raczej ustawa o KRS. W
UDIP jest artykuł, że w zakresie zasad udostępniania UDIP działa tylko
na te dane, których zasady dostępu nie są zdefiniowane w innych
ustawach.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769

Trzeba by się IMHO odnieść w tym liście bezpośrednio do ustawy o KRS a
nie do UDIP w związku z tym.

A w ustawie o KRS jest art. 8 - który stwierdza o jawności KRS, ale
dostęp musi być zapewniany tylko za pośrednictwem Centralnej
Informacji - zaś szczegółowe warunki tego dostępu określa stosowne
rozporządzenie.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112971760&min=1

Także z tego wszystko IMHO ciężko będzie wywieść obowiązek KRS w
zakresie udostępniania trwałych linków do poszczególnych wpisów,
tudzież wymuszenie zniesienia captchy :-)

W dniu 14 października 2013 01:13 użytkownik Marcin Cieslak
<[hidden email]> napisał:

> Wygląda na to, że nie działają linki do "nowego" systemu KRS.
>
> Przygotowałem stronę zastępczą, przekierowałem szablony
>
> https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Linki_do_Krajowego_Rejestru_S%C4%85dowego
>
> i zapraszam na stronę dyskusji.
>
> Wysłałem również zgłoszenie do obsługi serwisu.
>
> //Saper
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna WikiPL-l
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l