Lista biografii z PSB

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lista biografii z PSB

Paweł Dembowski
Przy pomocy niezawodnego tsca.bota tsca wygenerował listę wszystkich
artykułów z Polskiego Słownika Biograficznego. Można znaleźć ją tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Biografie/Lista_A
Jak widać, brakuje nam jeszcze bardzo wielu z nich. Trzeba jeszcze
jednak nad nią trochę popracować - usunąć z niej te artykuły, które
już mamy (w końcu bardziej przydatna będzie lista brakujących
artykułów) oraz ujednoznacznić te o niejednoznacznych nazwach
(szczególnie te linkujące do artykułów o imionach). Mam nadzieję, że
ta czerwona lista będzie się stopniowo zmniejszać, aż w końcu będziemy
mieli artykuł o każdej osobie opisanej w PSB.

--
Paweł 'Ausir' Dembowski

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lista biografii z PSB

Panterka
Użytkownik Paweł Dembowski napisał:

>Przy pomocy niezawodnego tsca.bota tsca wygenerował listę wszystkich
>artykułów z Polskiego Słownika Biograficznego. Można znaleźć ją tu:
>http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Biografie/Lista_A
>Jak widać, brakuje nam jeszcze bardzo wielu z nich. Trzeba jeszcze
>jednak nad nią trochę popracować - usunąć z niej te artykuły, które
>już mamy (w końcu bardziej przydatna będzie lista brakujących
>artykułów) oraz ujednoznacznić te o niejednoznacznych nazwach
>(szczególnie te linkujące do artykułów o imionach). Mam nadzieję, że
>ta czerwona lista będzie się stopniowo zmniejszać, aż w końcu będziemy
>mieli artykuł o każdej osobie opisanej w PSB.
>  
>
Moge usunąć niebieskie linki, ale niech ktoś inny robi disambigi...
Panther(ka)
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lista biografii z PSB

Juliusz Z
Użytkownik Paweł Dembowski napisał:

>
>> Przy pomocy niezawodnego tsca.bota tsca wygenerował listę wszystkich
>> artykułów z Polskiego Słownika Biograficznego. Można znaleźć ją tu:
>> http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Biografie/Lista_A
>> Jak widać, brakuje nam jeszcze bardzo wielu z nich.
>
Mam prośbę do któregoś z niezawodnych botów:
aby pozmieniał tytuły sekcji; obecnie w części spisów są to numeracje
arabskie, a w części rzymskie.
"Spis treści" który się w ten sposób tworzy jest do niczego
nieprzydatny. Proponuję o zamianę tytułu każdej sekcji, aby podawała
pierwsze nazwisko z tej sekcji, albo pierwsze trzy litery nazwiska.
Na przykład w [[Wikipedia:WikiProjekt Biografie/Lista O]]
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Biografie/Lista_O)
zamiast sekcji XX niech będzie sekcja Oborski.
Od razu dodam, że wg mnie nie ma znaczenia, że Ludwika Oborskiego,
rozpoczynającego tę sekcję poprzedza siedmiu innych Oborskich (i dwie
panie Oborskie) z sekcji oznaczonej teraz jako X, a wg mojej propozycji
jako Obmiński.

Julo

PS.
Proszę nie usuwać niebieskich linków!
J
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l