Lite stöd till mus?==?iso-8859-1?Q?eum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lite stöd till mus?==?iso-8859-1?Q?eum

Jan Ainali
Hej!

MC Collection vill aktivera sig på Wikipedia efter att ha varit med på en skrivstuga. Är det någon som har tid att guida dem lite på en träff på museet i Sollentuna 14 november 17.00?

Det diskuteras även på Bybrunnen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#Motorcykelintresserad.3F
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l