Lokalavdelning (Var: Nu när logga-striden är över...?)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lokalavdelning (Var: Nu när logga-striden är över...?)

Habj
2007/1/7, Andreas Vilén <[hidden email]>:

> Att kontakta Sunet för en server vore vettigt, det
> skule man kunna göra. Grejen är att såna projekt inte bör vara
> enmansprojekt, utan förmodligen från början bör vara "auktoriserade" från
> högre ort.

I princip kan väl vem som helst be om saker för wikimedias räkning men
det blir väl ett stort jobb att förklara hur saker och ting hänger
ihop. Det är väl för sånt här som det är bra att ha en lokalavdelning,
antar jag. Jag undrar jag hur mycket jobb, krångel och elände det vore
att dra igång en sån. Jag tänker också att övriga lokalavdelningar som
startats väl hör till hyggligt stora länder med massor av folk i... vi
som inte ens har orkat se till så vi haft en fungerande presskontakt
det senaste året . Orkar vi med att dra igång en lokalavdelning?

/habj