MARIANA NICOLESCO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

MARIANA NICOLESCO

Stephan Poen
                  Stimată Redacţie Wikipedia

 

         Sunt user Dr. STEPHAN POEN înregistrat în sistemul Dv. şi am
încercat să introduc un text adecvat în ceea ce priveşte formatarea dar şi
conţinutul argumentat bibliografic în conformitate cu drepturile de autor,
referitor la soprana româncă MARIANA NICOLESCO. Am dorit publicarea acestui
text în locul altor texte publicate de useri anonimi şi cu conţinut fals şi
calomniator conţinând vulgare atacuri la persoană.

         Administratorul Dv. pe nume VICTOR BLACUS mi-a adresat un mesaj de
mulţumire luând în consideraţie intenţia mea de a contribui cu respectivul
material.

         Spre surprinderea mea, acest material postat astăzi conform
standardului de formatare şi cu amplu material informativ documentat, a fost
respins menţinându-se "ciot"-ul precedent.

         Mi s-a trimis un mesaj în care se califică materialul meu drept
"elogios". Elogiile nu sunt redactate de mine; eu doar le-am reprodus din
mulţimea articolelor de presă apărute în toată lumea. Ulterior acestei
operaţiuni, nu am mai primit nici-un fel de mesaje.

         Rămân în aşteptarea unei explicaţii şi a unor indicaţii foarte
precise referitoare la măsura pe care aţi luat-o.

         Cu stimă,

                                      Dr. Stephan Poen

 

_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l