MBM o Vikipediji

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

MBM o Vikipediji

Dzordzm
http://www.blic.co.yu/blickomentar.php?id=39

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: MBM o Vikipediji

Marko Pokrajac-2
Одушевила се.

Поки

2007/3/27, Dzordzm <[hidden email]>:
http://www.blic.co.yu/blickomentar.php?id=39

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: MBM o Vikipediji

Горан Обрадовић
In reply to this post by Dzordzm
Бах.. није позитивно по нас, али генерално ми и нисмо главна тема, већ је тема прозивка информатичког доба. А са друге стране, била је довољно пажљива да не напише ништа на шта би смо могли да реагујемо..

2007/3/27, Dzordzm <[hidden email]>:
http://www.blic.co.yu/blickomentar.php?id=39

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: MBM o Vikipediji

Драган Сатарић
Па што она користи интернет? Што не користи (тоалет) папир?_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: MBM o Vikipediji

Milos Rancic-2
I jos ima i sajt...

On 3/28/07, Dragan Sataric <[hidden email]> wrote:

> Па што она користи интернет? Што не користи (тоалет) папир?
>
>
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>
>
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l