[MediaWiki-l] Remove Submit Button From Form (Class HTMLForm)

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[MediaWiki-l] Remove Submit Button From Form (Class HTMLForm)

Jay prakash
Hello Everyone,

                     Sorry If this is wrong Place For that kind of
Questions. My Question is How I can remove Sumit Button From My Special
Pages Form. I am HTMLSelectNamespaceWithButton::class from HTML class.

As per you can see https://www.mediawiki.org/wiki/HTMLForm/tutorial3,

   - *HTMLSubmitField*: Additional submit button (HTMLForm always adds one
   anyway...)


That is my problem. It is adding one Sumit Button Extra, Which is
Totally Useless. How can I Remove this?

Thanks in advance
_______________________________________________
MediaWiki-l mailing list
To unsubscribe, go to:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Remove Submit Button From Form (Class HTMLForm)

Brian Wolff
Hi,

Assuming you HTMLForm object is named $form, You can call
$form->suppressDefaultSubmit()

For more information see
https://doc.wikimedia.org/mediawiki-core/master/php/classHTMLForm.html#ad378993f825a14e63cb0e15d7e95e383


--
Brian

On Wed, Feb 7, 2018 at 9:08 PM, Jay prakash <[hidden email]> wrote:

> Hello Everyone,
>
>                      Sorry If this is wrong Place For that kind of
> Questions. My Question is How I can remove Sumit Button From My Special
> Pages Form. I am HTMLSelectNamespaceWithButton::class from HTML class.
>
> As per you can see https://www.mediawiki.org/wiki/HTMLForm/tutorial3,
>
>    - *HTMLSubmitField*: Additional submit button (HTMLForm always adds one
>    anyway...)
>
>
> That is my problem. It is adding one Sumit Button Extra, Which is
> Totally Useless. How can I Remove this?
>
> Thanks in advance
> _______________________________________________
> MediaWiki-l mailing list
> To unsubscribe, go to:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l

_______________________________________________
MediaWiki-l mailing list
To unsubscribe, go to:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Remove Submit Button From Form (Class HTMLForm)

Jay prakash
Thank you Very Much, Sir, Now I can  Suppress Default Submit Button.
On Thu, Feb 8, 2018 at 4:05 AM, Brian Wolff <[hidden email]> wrote:

> Hi,
>
> Assuming you HTMLForm object is named $form, You can call
> $form->suppressDefaultSubmit()
>
> For more information see
> https://doc.wikimedia.org/mediawiki-core/master/php/classHTMLForm.html#
> ad378993f825a14e63cb0e15d7e95e383
>
>
> --
> Brian
>
> On Wed, Feb 7, 2018 at 9:08 PM, Jay prakash <[hidden email]>
> wrote:
> > Hello Everyone,
> >
> >                      Sorry If this is wrong Place For that kind of
> > Questions. My Question is How I can remove Sumit Button From My Special
> > Pages Form. I am HTMLSelectNamespaceWithButton::class from HTML class.
> >
> > As per you can see https://www.mediawiki.org/wiki/HTMLForm/tutorial3,
> >
> >    - *HTMLSubmitField*: Additional submit button (HTMLForm always adds
> one
> >    anyway...)
> >
> >
> > That is my problem. It is adding one Sumit Button Extra, Which is
> > Totally Useless. How can I Remove this?
> >
> > Thanks in advance
> > _______________________________________________
> > MediaWiki-l mailing list
> > To unsubscribe, go to:
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
>
> _______________________________________________
> MediaWiki-l mailing list
> To unsubscribe, go to:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
>
_______________________________________________
MediaWiki-l mailing list
To unsubscribe, go to:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Remove Submit Button From Form (Class HTMLForm)

Neus López Mata
​Thank you   Moltes gràcies Gracias

Kisses​
*Neus López Mata*
[hidden email]*AVÍS DE CONFIDENCIALITAT*. Aquest missatge electrònic i els documents
adjunts són de caràcter confidencial i estan adreçats exclusivament al seu
destinatari. En cas que no en sigueu el destinatari, quedeu notificat que
la divulgació o la còpia d’aquesta informació sense l’autorització del
titular estan prohibides en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut
aquest missatge per error, comuniqueu-nos-ho immediatament per aquesta
mateixa via i destruïu-lo.

*AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*. Este correo electrónico y los documentos
adjuntos son de carácter confidencial y se dirigen exclusivamente a su
destinatario. En el caso de que no sea el destinatario, le notificamos que
la divulgación o copia de esta información sin la autorización del titular
están prohibidas en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, comuníquenoslo inmediatamente por esta misma vía y
destrúyalo.

*P **Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari.
Protegir el medi ambient és també a les vostres mans.*

2018-02-08 10:22 GMT+01:00 Jay prakash <[hidden email]>:

> Thank you Very Much, Sir, Now I can  Suppress Default Submit Button.
>
>
> ‌
>
> On Thu, Feb 8, 2018 at 4:05 AM, Brian Wolff <[hidden email]> wrote:
>
> > Hi,
> >
> > Assuming you HTMLForm object is named $form, You can call
> > $form->suppressDefaultSubmit()
> >
> > For more information see
> > https://doc.wikimedia.org/mediawiki-core/master/php/classHTMLForm.html#
> > ad378993f825a14e63cb0e15d7e95e383
> >
> >
> > --
> > Brian
> >
> > On Wed, Feb 7, 2018 at 9:08 PM, Jay prakash <[hidden email]>
> > wrote:
> > > Hello Everyone,
> > >
> > >                      Sorry If this is wrong Place For that kind of
> > > Questions. My Question is How I can remove Sumit Button From My Special
> > > Pages Form. I am HTMLSelectNamespaceWithButton::class from HTML class.
> > >
> > > As per you can see https://www.mediawiki.org/wiki/HTMLForm/tutorial3,
> > >
> > >    - *HTMLSubmitField*: Additional submit button (HTMLForm always adds
> > one
> > >    anyway...)
> > >
> > >
> > > That is my problem. It is adding one Sumit Button Extra, Which is
> > > Totally Useless. How can I Remove this?
> > >
> > > Thanks in advance
> > > _______________________________________________
> > > MediaWiki-l mailing list
> > > To unsubscribe, go to:
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
> >
> > _______________________________________________
> > MediaWiki-l mailing list
> > To unsubscribe, go to:
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
> >
> _______________________________________________
> MediaWiki-l mailing list
> To unsubscribe, go to:
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l
>
_______________________________________________
MediaWiki-l mailing list
To unsubscribe, go to:
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-l