Mellandagspub i Stockholm

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mellandagspub i Stockholm

Habj-2
En eventuell mellandagspub (eller fika, om någon hittar ett fik som är
kvällsöppet tillräckligt länge) i Stockholm diskuteras just nu på
http://sv.wikipedia.org/wiki/WP:WT

/habj