Międzynarodowy Dzień Obdżektora - artykuł "Arndt Pekurinen"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Międzynarodowy Dzień Obdżektora - artykuł "Arndt Pekurinen"

Bartłomiej B.
Witam serdecznie!

15 maja jest obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień
Obdżektora (zob. np. [1]). Z tej okazji postanowiłem przetłumaczyć
artykuł o fińskim obdżektorze, Arndcie Pekurinenie, z en.wiki [2].

Przetłumaczony artykuł znajduje się na wiki Hackerspace Silesia, które
łaskawie użyczyło mi możliwość tłumaczenia artykułów [3]. Proszę o
umieszczenie artykułu w pl.wiki, w opisie proszę podać źródło (tzn.
en.wiki, hswiki i mnie jako tłumacza, najlepiej w postaci "autor przekładu:
zablokowany [[user:BartłomiejB]]").

Można by też rozważyć umieszczenie artykułu w Czywieszu, np. z
pytaniem:

Czy wiesz, [[Arndt Pekurinen|jaki]] fiński [[obdżektor]]
został rozstrzelany na froncie?

Pozdrawiam i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
b.

[1] http://www.wri-irg.org/co-day-2015
[2] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arndt_Pekurinen&oldid=628940792
[3] http://wiki.hs-silesia.pl/wiki/Hacker:Bart%C5%82omiejB/Arndt_Pekurinen

--
[[user:BartłomiejB]], zablokowany na 3 lata w pl.wiki, m.in. za próbę
uprzejmego przekonania administracji o słuszności zmiany z "Bradley"
na "Chelsea" w [[Bradley Manning]]

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l