Minibidrag från Wi?==?iso-8859-1?Q?kimedia Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Minibidrag från Wi?==?iso-8859-1?Q?kimedia Sverige

Jan Ainali
Hej!Wikimedia Sverige vill hjälpa fler att kunna göra fantastiska saker för
fri kunskap, som till exempel Abbedabbs fina bildserie från Eurovision.

Ibland behövs det inte så mycket pengar för att genomföra dem men det
kan ändå vara en tröskel, därför inför vi nu minibidrag med ett väldigt
enkelt ansökningsförfarande för dig med en idé som kostar en liten slant
att förverkliga.


<http://se.wikimedia.org/wiki/Minibidrag_2013>
--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>