Minibidrag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Minibidrag

Jan Ainali

Hej!


Wikimedia Sverige vill hjälpa fler att kunna göra fantastiska saker för fri kunskap, som till exempel Abbedabbs fina bildserie från Eurovision. Ibland behövs det inte så mycket pengar för att genomföra dem men det kan ändå vara en tröskel, därför inför vi nu minibidrag med ett väldigt enkelt ansökningsförfarande för dig med en idé som kostar en liten slant att förverkliga.


http://se.wikimedia.org/wiki/Minibidrag_2013


-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l