Moja kandydatura na PUA

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Moja kandydatura na PUA

Dariusz Siedlecki
Znowu Was męczę, wybaczcie ;)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Przyznawanie_uprawnień_administratora/
Datrio

Zapraszam wszystkich do głosowania.

--
Pozdrawiam,
Dariusz "Datrio" Siedlecki


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l