NPA z Zig-Zap.tv

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NPA z Zig-Zap.tv

Ejdzej Wikipedysta
Edycje http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Contributions/Tomta1
należy przejrzeć pod kątem NPA. Bodaj tylko kilka tekstów nie było
żywcem zerżniętych ze strony Zig-Zap-a.

--
Wikipedysta:A.J.

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l