Nabór uczestników do Wikiekspedycji

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nabór uczestników do Wikiekspedycji

Dawid Skalec
Poszukujemy dwóch kierowców i innych dwóch uczestników chętnych do
dołączenia do zespołów Wikiekspedycji 2014. Zapraszamy:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja_2014/przygotowania

*.:. Dawid Skalec .:.*
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l