Nagroda Erazma dla Wikipedii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nagroda Erazma dla Wikipedii

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Wikipedia została uhonorowana holenderską Nagrodą Erazma, przyznawaną za
(jak głosi Wikipedia ;) ) *szczególnie znaczący wkład w rozwój europejskiej
kultury, społeczeństwa lub nauk społecznych.*

To wspaniały prezent z okazji dnia Wikipedii i szczególne wyróżnienie dla
społeczności. Brawo, my! ;)

Więcej informacji na blogu Stowarzyszenia, zapraszam do lektury:
http://blog.wikimedia.pl/2015/01/wikipedia-otrzymala-prestizowa-nagrode-erazma/Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l