Narzędzia Wikipedii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Narzędzia Wikipedii

Paweł Zaręba
Znowu zniknęły pewne linki w menu Narzędzia. Brak u mnie "przenieś do
brudnopisu" . Czy ktoś wie o co chodzi.

Pablo000
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l