Nieużywane grafiki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nieużywane grafiki

Łukasz Garczewski
Zachęcam wszystkich do lektury wątku na w/w temat w Barze:

<http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka_pod_Weso%C5%82ym_Encyklopedyst%C4%85/Nieu%C5%BCywane_grafiki_-_raport>

Uwaga: link może się połamać w niektórych programach pocztowych.

--
Zmęczony potfornie,
Łukasz 'TOR' Garczewski
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l